Μην χάνεις ποτέ την ασφάλεια των οικονομικών σου δυνατοτήτων.

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει μια γκάμα υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

rates-intro-image

Λογιστικές

Με γνώμονα τα δικα σου θέλω το λογιστικό μας γραφείο παρέχει λογιστικές υπηρείες στις καλύτερες τιμές της αγοράς και στόχο έχει την ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησής σου.

 • Τήρηση Λογιστικών βιβλίων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
 • Κοστολόγηση Παραγωγής

Φοροτεχνικές

Συνεχώς ενημερωμένοι  για τα ισχύοντα νομικά πλαίσια μετατρέπουμε την φορολογική πληροφόρηση σε ενα επιχειρηματικό εργαλείο με σκοπό καθε οργανισμός να το αξιοποιήσει σαν ενα οικονομικό όχημα. Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες καθε επιχείρησης και φυσικών προσώπων σχεδιάζουμε το κατάλληλο φορολογικό πλάνο.

 • Σύνταξη χτηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Φορολογία εισοδήματος
 • Φορολογία ακινήτων
 • Προσδιορισμός του ΦΠΑ

Συμβουλευτικές

Ένα εξαιρετικά καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό είναι στην διάθεσή σου για την ανάπτυξη και την χρηματοδότηση της επιχείρησής σου. Σύμφωνα με τα εκάστοτε αναπτυξιακά προγράμματα.

 • Άμεση ενημέρωση για κάθε φορολογικό Νομοσχέδιο
 • Προυπολογισμός για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο
 • Ανάπτυξη στρατηγικής
 • Έρευνα Υπηρεσιών

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Με την καθημερινή μελέτη των χαρακτηριστικών της επιχείρησής σου γίνεται η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ΕΣΠΑ. Σε συμβουλεύουμε με βάση την πολυετοί εμπειρία μας στις επιχορηγήσεις και δίνουμε την δυνατότητα  για υψηλά ποσοστά επιτυχίας για το επιχειρηματικό σας πλάνο.

 • Εξοικονομώ – Αυτονομώ
 • Στήριξη ρευστότητας
 • Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»
 • Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης

Εργατικών-Μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε την μισθοδοσία της επιχείρησής σου χρησιμοποιώντας τα πιο συγχρωνα ηλεκτρονικά προγράμματα της αγοράς.

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας

 • Ανάλυση του κόστους κάθε υπαλλήλου.

 • Διαρκείς ενημέρωση των εργατικών

 • Απογραφή Ι.Κ.Α.

Εναρξη Ατομικής Επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή επιχείρηση. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης και διοικητής έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων και των συνεπειών τους, ασκώντας αυτεπιστασία.

Η ατομική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς, ενώ συνδέεται στενά με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της. Ειδικότερα πλεονεκτήματά της είναι:

 • Δεν υφίσταται περιορισμός ελαχίστου κεφαλαίου ίδρυσης
 • Η οικονομία δαπανών λειτουργίας
 • Η δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων
 • Εμπιστοσύνη στους οικονομικούς συμβούλους